ગાયન સિલેક્ટ

*તમને જે પ્રિય હોય તે સંગીત કલાકાર નું નામ ને પહેલા સિલેક્ટ કરો અને પછી એમનું ગાયન સિલેક્ટ કરો , અને સ્ક્રીન પર જુઓ એ સુંદર ગાયન …*
*આ ખુબ સુંદર લીંક છે …*
*મજા આવી જશે …*.

👌🏻 આનંદ કરો … 👍🏻

– नौशाद
https://tinyurl.com/uL6-wW-Naushad

– सलिल चौधरी
https://tinyurl.com/uL6-wW-SalilChowdhury

– मदन मोहन
https://tinyurl.com/uL6-wW-MadanMohan

– सचिन देव बर्मन
https://tinyurl.com/uL6-wW-SDBurman

– रोशन
https://tinyurl.com/uL6-wW-Roshan

– राहुल देव बर्मन
https://tinyurl.com/uL6-wW-RDBurman

– सी. रामचंद्र
https://tinyurl.com/uL6-wW-CRamchandra

– रवि
https://tinyurl.com/uL6-wW-Ravi

– खय्याम
https://tinyurl.com/uL6-wW-Khayyam

– हेमंत कुमार
https://tinyurl.com/uL6-wW-HemantKumar

– चित्रगुप्त
https://tinyurl.com/uL6-wW-Chitragupta

– ओ. पी. नैय्यर
https://tinyurl.com/uL6-wW-OPNayyar

– जयदेव
https://tinyurl.com/uL6-wW-Jaidev

– वसंत देसाई
https://tinyurl.com/uL6-wW-VasantDesai

– शंकर जयकिशन
https://tinyurl.com/uL6-wW-ShankarJaikishan

-लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
https://tinyurl.com/uL6-wW-LaxmikantPyarelal

– कल्याणजी-आनन्दजी
https://tinyurl.com/uL6-wW-KalyanjiAnandji

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.