Daily Archives: ડિસેમ્બર 22, 2021

આંખોની હરકત

#Let_the_eyes_talk❤ Challenge accepted 💐Rajul Bhanushali💐Anjana Goswami તમારી એ આંખોની હરકત નથીને?ફરી આ નવી કોઈ આફત નથીને?વહેરે છે અમને તો આખા ને આખાએ પાંપણની વચમાંજ કરવત નથી ને?યામિની વ્યાસઆંખ જો ખૂલી તો એની શોધ આરંભી દીધીજોઉં ઓશીકા ઉપર શમણાં પડેલાં ક્યાં મળે?યામિની વ્યાસનજર સ્થિર છે આગમનની દિશામાંપ્રતીક્ષાએ માળો કર્યો આંખડીમાંયામિની વ્યાસએક નાની વાતમાં તો કેટલું બોલ્યા હતાઆંખ છલકાવી દીધી મેં રોટલીના લોટમાંયામિની વ્યાસઆંખોય ફૂલનું કોઈ ઉપવન બની જતી,સપનું ય જાણે થઈ જતું રેશમ વસંતમાં!યામિની વ્યાસહૈયામાં છે યાદો ઘેઘૂરઆંખોને ગળવાની ઈચ્છાયામિની વ્યાસરાતે આંખોનાં ફળિયામાં ઘર ઘર રમતાં,શમણાં ભેગાં થઈ પોઢે છે ડામચિયા પર!યામિની વ્યાસઆ ઉદાસીને નહીંતર ક્યાંક ઓછું આવશે,આંખ ભીની થઈ ગઈ છે સહેજ મલકી જોઈએ!યામિની વ્યાસઢાળે લજ્જાથી આંખો એ નીચી કિન્તુ,આખેઆખી પેઢીઓ એણે તારી છે.યામિની વ્યાસઆંખમાં એવી પરોવી આંખ કે-સ્નેહની નાજુક કળી ચૂંટી ગયો.યામિની વ્યાસએથી વિશેષ લોકમાં શું યાર થઈ શકે?અશ્રુ જ મારી આંખનો શણગાર થઈ શકે!યામિની વ્યાસયાદનાં અશ્રુને તો રોકો હવે,આંખડી ઢોળાઈ ચાલી દોસ્તો.યામિની વ્યાસડોકિયું કરવું જ છે કોઈનાં દિલમાં તો પછી, આંખમાં ડૂબી જવાનું આવડે તો વાત કર!યામિની વ્યાસવસે છે કોઈ આંખોના કિનારા પર,તમે કાજળ નહીં આપો કહું છું હું.યામિની વ્યાસઆંસુનો પણ ક્યાં ભરોસો?આંખમાં પાછા વળે છે!યામિની વ્યાસઆંખ હસતાં હસતાં ભીંજાઈ જતી એ દરદ પણ કેટલું મોઘું હતું! યામિની વ્યાસલાગણીથી આ જગત માપ્યા પછીઆંખડી છલકાય છે, જા જા હવેયામિની વ્યાસયાદ આવી પળ કોઈ ભૂતકાળની,આંખને તો અશ્રુની આવક બની.યામિની વ્યાસઆંખ ખુલ્લી હોય તો આવે નહીં,જો ઉઘાડું સ્વપ્ન છટકી જાય છે.યામિની વ્યાસઆ પ્રતીક્ષા આંખનો શણગાર છે.કંઈક વર્ષોથી ભીડેલાં દ્વાર છે.યામિની વ્યાસઆંખ જો રોઈ પડી તો યાદ આવ્યું કે અમે-મનને સંભાળી લીધું,લે વાતમાં ને વાતમાં.યામિની વ્યાસનથી રડતાં અમે અશ્રુ વહી ના જાય એ ડરથી,સતત તેઓ અમારી આંખમાં ઘરબાર રાખે છે.યામિની વ્યાસખાતરી કે,આંખ છલકાઈ જશે;તે છતાં તું પત્રને ખોલ્યા કરે?યામિની વ્યાસતને પામવાના પ્રયત્નોમાં હું પણ ઘવાઈ,જખમ પર જખમ તેંય કેવા દીધા છે!નિરાધાર અશ્રુઓ વહેતા રહ્યાં છે નયનથી, બહાનાં હજારો બનાવે મને શું?યામિની વ્યાસનયનમાં વહી જાય પળવાર સાગર,સરજતો અનોખો ચમત્કાર સાગર.યામિની વ્યાસઆંખમાં જે રહ્યું હતું બાકી-અશ્રુ ખૂટયું,હવે રહ્યું છે શું?યામિની વ્યાસયાદ આવે કોઈની તો દર્દ મલકાયા કરે!આંખડીને શું થયું કે એય છલકાયા કરે!યામિની વ્યાસઆંખ ભીની ને હોઠો મુંગા થઈ ગયા,બોલને આગળ, હજી અંત કહેવો નથી? યામિની વ્યાસકહે છે કે દુઃખોનો ફક્ત થોડો સાર રાખે છે,છતાં પણ આંખમાં તો અશ્રુઓ ચોધાર રાખે છે.યામિની વ્યાસસાધવા નિશાન આંખો પર ભરોસો જોઈએ,તીર થઈ છૂટી જવાનું આવડે તો વાત કર!યામિની વ્યાસ

#Let_the_eyes_talk❤ Challenge accepted 💐Rajul Bhanushali💐Anjana Goswami Don’t you have the act of those eyes?Again this is not a new disaster?The whole of us is flowingIsn’t it a work between the eyelids?Yamini diameterIf I opened my eyes, I started searching for it.Let’s see where can I find those who are lying on the pillow?Yamini diameterEyes are steady on the direction of arrivalPratiksha made a nest in the eyesYamini diameterSo much was spoken in one small thingI overflowed my eyes in the flour of breadYamini diameterEyes also become a flower’s house,Dreams also become in silk spring!Yamini diameterMemories are in the heartThe desire to melt the eyesYamini diameterPlaying house to house in the eyes of the night,Shamna is gathered on the damchia!Yamini diameterThis sadness will be less otherwise,Eyes have become wet, need a little milky!Yamini diameterEyes are lowered with shame,Whole generations are yours.Yamini diameterIn the eyes such a parovial eye that -The delicate bud of affection has been picked.Yamini diameterWhat can be more special in people than this?Tears can only be the decoration of my eye!Yamini diameterStop the tears of memories now,Eyes are going on friends.Yamini diameterIf you want to peep in someone’s heart then,If you know how to drown in the eyes then talk!Yamini diameterSomeone lives on the shore of the eyes,You will not give mascara I am saying.Yamini diameterWhere is the trust of tears?Turns back in the eye!Yamini diameterEyes get wet with smileHow expensive was that pain!Yamini diameterAfter measuring this world with feelingsEyes are overflowing, go go nowYamini diameterRemembered some past moment,Eyes became the income of tears.Yamini diameterIf the eyes are open then it will not come,If the open dream escapes.Yamini diameterThis waiting is eye makeup.Some have been a crowded door for years.Yamini diameterIf the eyes cried, then I remembered that we -Took care of mind, take it in talk and talk.Yamini diameterWe don’t cry because of fear that tears won’t flow,Constantly they keep the house in our eyes.Yamini diameterFor sure, the eye will be overflowing;That though you open the letter?Yamini diameterI was also injured in trying to get you, how have you given wounds on wounds!Without any reason tears are flowing from the eyes, what makes thousands of excuses to me?Yamini diameterSea of moments flows in the eyes,A unique sea of miracles in the prayers.Yamini diameterWhat was left in the eye -Tears lost, what’s happening now?Yamini diameterIf you remember someone then the pain will fade away!What happened to the eyes that they are overflowing!Yamini diameterEyes got wet and lips became dumb,Ahead of the ball, don’t you have the end yet?Yamini diameterIt is said that only a little summary of sorrows,Even then, the tears are kept in the eyes.Yamini diameterSadhva Nishan eyes should be trusted,Talk if you know how to get rid of arrows!Yamini diameter

Leave a comment

Filed under Uncategorized