કાવ્યસંગ્રહ ‘તરસ ટકોટક’

આદરણીય સાહિત્યકાર કવયિત્રી દક્ષાબહેન વ્યાસના ઘરે એમનો ખૂબ સુંદર કાવ્યસંગ્રહ ‘તરસ ટકોટક’ પ્રાપ્ત થયો. આભાર દક્ષા બહેન

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.