દર્દની એવી નિશાની/યામિની વ્યાસ

દર્દની એવી નિશાની હોય છે

જીવતી જાણે કહાની હોય છે

એ હ્રદય સોંસરવી ઉતરી જાય છે

શબ્દની એવી રવાની હોય છે

રાહ જોતા આંખ થાકી જાય પણ

એ વ્યથા કેવી મજાની હોય છે !

આપણે ઈતિહાસ લખવો કઈ રીતે?

એક સરખી જિંદગાની હોય છે

વ્યર્થ ધરતી પર નહીં શોધ્યા કરો

પ્રેમ એ તો આસમાની હોય છે

અશ્રુઓ પડઘા ભલે પાડ્યા કરે

લાગણી તો છાનીમાની હોય છે

યામિની વ્યાસ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.