Daily Archives: જુલાઇ 28, 2022

નીરવરવે ૧૪ વર્ષ પુરા -૧૫ વર્ષ પ્રવેશે યાદ આવે-

નીરવરવે ૧૪ વર્ષ પુરા  –૧૫ વર્ષ પ્રવેશે યાદ આવે–

ચંદરની ચૌદ ચૌદ ભવનો ઉજાળતી

ટીલડી તેં ચોડી રૂપાળી,

માડી તારાં નીલમ નમણાં નેણાં

કે નેણલે અમી ઝર્યા રે લોલ—  ચૌદ ભવન-ભૂર્લોક, ભુવર્લોક, સ્વર્લોક, મહર્લોક, જનલોક, તપોલોક, સત્યલોક વા બ્રહ્મલોક, અતલ,વિતલ, સતલ, રસાતલ, તલાતલ, મહાતલ અને પાતાલ )

(માનવનું મન બે પ્રકારનું છે. એક સ્થૂળ અને બીજું સૂક્ષ્મ. રાતના નિદ્રામાં સ્થૂલ મન સુષુપ્ત રહે છે અને સૂક્ષ્મ મન જાગૃત હોય છે, તેથી સ્વપ્નો આવે છે. સ્વપ્ન શાસ્ત્ર માં ચૌદ સ્વપ્નો સૌથી શ્રેષ્ઠ બતાવ્યાં છે. તેના નામ ગજ , વૃષભ કેસરી .લક્ષ્મી  પુષ્પની માળા  ચંદ્ર,  સૂર્ય, ધ્વજ , કુંભ , પદ્મ સરોવર,  સમુદ્ર,  વિમાન  રત્નનો ઢગલો અને  પ્રજ્વલિત અગ્નિ. ભુતકાળના સુખદ પ્રસંગોની યાદ દુ:ખદાયક છે કારણ કે એ દિવસો ચાલ્યા ગયા અને દુ:ખદ પ્રસંગોની યાદ સુખદાયક છે કારણ કે એવા દિવસો હવે નથી રહ્યા. ‘રામાયણ’માં  ૧૪  વર્ષના વનવાસ બાદ સીતાજીને  પરત લઈને અયોધ્યામાં આવેલા  શ્રીરામ કહે છે :जीवत्सु तातपादेषु  

नवे दारपरिग्रहे,मातृभिश्चन्त्यमानानां  

ते हि नो दिवसा: गता:આ  ભવભૂતિનો એ છે જેના શબ્દોને, જેની વાણીને અર્થ અનુસરે છે.અનેચૌદ વરસની ચારણ-કન્યા—સાવજ ગરજે!વનરાવનનો રાજા ગરજેગીરકાંઠાનો કેસરી ગરજેઐરાવતકુળનો અરિ ગરજેકડયપાતળિયો જોદ્ધો ગરજેમોં ફાડી માતેલો ગરજેજાણે કો જોગંદર ગરજેનાનો એવો સમદર ગરજે!ક્યાં ક્યાં ગરજે?બાવળના જાળામાં ગરજેડુંગરના ગાળામાં ગરજેકણબીના ખેતરમાં ગરજેગામ તણી પાદરમાં ગરજેનદીઓની ભેખડમાં ગરજેગિરિઓની ગોહરમાં ગરજેઉગમણો, આથમણો ગરજેઓરો ને આઘેરો ગરજેઆંખ ઝબૂકે!કેવી એની આંખ ઝબૂકે!વાદળમાંથી વીજ ઝબૂકેજોટે ઊગી બીજ ઝબૂકેજાણે બે અંગાર ઝબૂકેહીરાના શણગાર ઝબૂકેજોગંદરની જાળ ઝબૂકેવીર તદણી ઝંઝાળ ઝબૂકેટમટમતી બે જ્યોત ઝબૂકેસામે ઊભું મોત ઝબૂકેઊભો રે’જે!ત્રાડ પડી કે ઊભો રે’જે!ગીરના કુત્તા ઊભો રે’જે!કાયર દુત્તા ઊભો રે’જે!પેટભરા! તું ઊભો રે’જે!ભૂખમરા! તું ઊભો રે’જે!ચોર-લૂંટારા ઊભો રે’જે!ગા-ગોઝારા ઊભો રે’જે!ચારણ-કન્યાચૌદ વરસની ચારણ-કન્યાચૂંદડિયાળ ચારણ-કન્યાશ્વેત-સુંવાળી ચારણ-કન્યાબાળી ભોળી ચારણ-કન્યાલાલ હિંગોળી ચારણ-કન્યાઝાડ ચડંતી ચારણ-કન્યાપહાડ ઘૂમંતી ચારણ-કન્યાજોબનવંતી ચારણ-કન્યાઆગ-ઝરંતી ચારણ-કન્યાનેસ-નિવાસી ચારણ-કન્યાજગદમ્બા-શી ચારણ-કન્યાડાંગ ઊઠાવે ચારણ-કન્યાત્રાડ ગજાવે ચારણ-કન્યાહાથ હિલોળી ચારણ-કન્યાપાછળ દોડી ચારણ-કન્યાભયથી ભાગ્યો!સિંહણ, તારો ભડવીર ભાગ્યોરણ મેલીને કાયર ભાગ્યોડુંગરનો રમનારો ભાગ્યોહાથીનો હણનારો ભાગ્યોજોગીનાથ જટાળો ભાગ્યોમોટો વીર મૂછાળો ભાગ્યોનર થઈ તું નારીથી ભાગ્યો

નાનકડી છોડીથી ભાગ્યો!   

સૌ સર્જકોના, સંપાદન કાર્યમાં સદાયના સહાયક સ્વજનોના અને દેશ વિદેશે પથરાયેલા સૌ ગુજરાતી રસીયા વાચકોના ઋણી છીએ.. આપનો સ્નેહ સાંપડતો રહેશે તેવી અભ્યર્થના ધન્યવાદ

15 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized