મા! ધન્ય બની તુજથી આ ધરતી

મા! ધન્ય બની તુજથી આ ધરતી

મા!તું વ્હાલની ભરતી,વ્હાલની ભરતી,વ્હાલની ભરતી

મા, તારા ખોળામાં સહુને શાતા કેવી મળતી!

તારે હૈયે સ્નેહ નીતરતી એક નદી ખળખળતી

સદા અમારા સુખને કાજે પાલવ તું પાથરતી

મા!તું વ્હાલની ભરતી,વ્હાલની ભરતી,વ્હાલની ભરતી

‘મા’થી મોટી કોઈ પ્રાર્થના નથી જ સચરાચરમાં

આખી દુનિયા સમાઈ જાતી માના એક અક્ષરમાં

મમતાની એ મૂરત જોઈ ઇશની આંખો ઠરતી

મા!તું વ્હાલની ભરતી, વ્હાલની ભરતી,વ્હાલની ભરતી

યામિની વ્યાસ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.