Daily Archives: જાન્યુઆરી 12, 2023

જા જા હવે

ભીતરે કોઈ ગાય છે, જા જા હવે શું તને સંભળાય છે? જા જા હવે

શબ્દ જ્યારે લય બને એવી ક્ષણે મૌન પણ હરખાય છે, જા જા હવે

લાગણીથી આ જગત માપ્યા પછી આંખડી છલકાય છે, જા જા હવે

હું અને આ તુંના સરવાળા પછી દૂરતા છેકાય છે? જા જા હવે

ટેવવશ હા,’યામિની’ બોલી ઉઠી! શું કશું સંભળાય છે? જા જા હવે

.

યામિની વ્યાસ

Leave a comment

Filed under Uncategorized