ગ્રાન્ડિફ્લોરા પેટ્યુનિઆસ,

ગ્રાન્ડિફ્લોરા પેટ્યુનિઆસ, સૌથી વધુ લોકપ્રિય પ્રકાર, મોટા ફૂલો ઉત્પન્ન કરે છે જે ત્રણથી ચાર અથવા વધુ ઇંચની આસપાસ હોય છે. તેઓ સિંગલ્સ અથવા રફલ્ડ ડબલ્સ હોઈ શકે છે. કેટલાકમાં લટકતી, કેસ્કેડીંગની આદત હોય છે જે તેમને બાસ્કેટ અને બારી બોક્સ લટકાવવા માટે વધુ યોગ્ય બનાવે છે, પરંતુ મોટાભાગના સીધા છોડ છે જે ઉનાળામાં 12 થી 15 ઇંચ ઊંચા ફૂલોના મોટા ટેકરામાં વિકસે છે.

મલ્ટિફ્લોરા પેટ્યુનિઆસ ઘણીવાર વધુ કોમ્પેક્ટ હોય છે. તેમના ફૂલો ગ્રાન્ડિફ્લોરા કરતાં નાના હોય છે, પરંતુ તેઓ કોઈપણ સમયે ખુલ્લા હોય તેવા ફૂલોની સંખ્યા સાથે તેની ભરપાઈ કરે છે. ગ્રાન્ડિફ્લોરા જાતોની જેમ, તે સિંગલ અથવા ડબલ સ્વરૂપોમાં ઉપલબ્ધ છે, જોકે મોટા ભાગના સિંગલ છે. સામાન્ય રીતે, તેઓ બગીચામાં રંગના મોટા છાંટા બનાવવા માટે એકસાથે ભેગા થાય છે.

મિલિફ્લોરા પેટ્યુનિઆસ કોમ્પેક્ટ, લઘુચિત્ર છોડ છે જે પુષ્કળ પ્રમાણમાં સંપૂર્ણ, નાના ફૂલો માત્ર એક ઇંચથી દોઢ ઇંચ વ્યાસમાં ઉત્પન્ન કરે છે. તેઓ સારી ધારવાળા છોડ બનાવે છે અને કન્ટેનરમાં અન્ય ફૂલોના વાર્ષિક સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે ત્યારે પણ આકર્ષક હોય છે, જ્યાં તેઓ નજીકથી જોઈ શકાય છે.

ગ્રાઉન્ડકવર અથવા “સ્પ્રેડિંગ” પેટ્યુનિઆસ માત્ર છ ઇંચ ઉંચા હોય છે, પરંતુ તે એટલી ઝડપથી ફેલાય છે કે તેઓ એક વૃદ્ધિની મોસમમાં વિશાળ વિસ્તારને આવરી લે છે, જો તેઓ વારંવાર પાણીયુક્ત અને ફળદ્રુપ હોય. આનાથી તેઓને પહાડીની બાજુના બગીચામાં ઘૂમવા માટે અથવા જાળવી રાખવાની દિવાલની ઉપર વાવેતર કરવા માટે આદર્શ બનાવે છે. તેઓ લટકતી બાસ્કેટ અને બારી બોક્સમાં પણ અદ્ભુત છે, જ્યાં તેઓ ઉનાળામાં બે થી ત્રણ ફૂટ કે તેથી વધુ પગે છે. જ્યારે સંપૂર્ણ સૂર્યપ્રકાશમાં ઉગાડવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ ફૂલોથી એટલા ઢંકાયેલા હોય છે કે તમે ભાગ્યે જ કોઈ પર્ણસમૂહ જોશો. “વેવ” પેટ્યુનિઆ એ ફેલાતા પેટુનિયાનો સામાન્ય પ્રકાર છે

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.