કોને કહેવું+/ મનોજ ખંડેરિયા

+આંસુ વિણ હરફરવાનું દુ:ખ કોને કહેવું

સાવ સૂકું ઝરમરવાનું દુઃખ કોને કહેવું

અમે અતળના મરજીવાને ક્યાં ધક્કેલ્યા

કોરાં મૃગજળ તરવાનું દુઃખ કોને કહેવું

કોઈ તજેલાં સ્થળનાં સ્મરણો પગને વળગે

એ બંધન લઈ ફરવાનું દુઃખ કોને કહેવું

કશાય કારણ વિના ઉદાસી નિત મ્હોરે ને-

પર્ણ લીલાં નિત ખરવાનું દુઃખ કોને કહેવું

કૈ જ લખાતું ના હો એવા દિવસો વીતે ઠાલા

શ્વાસો ભરવાનું દુઃખ કોને કહેવું

-મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર : પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય

સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.