આંગળી પકડીને તારી ચાલવા દે Youtube

યામિનીની રચના – વિડિયો સ્વરૂપે

Yamini 1 – YouTube

www.youtube.com/watch?v=soyvAFVBEy4
2 days ago – Uploaded by Suresh Jani

શ્રીમતિ યામિની વ્યાસ લિખિત કાવ્ય – ‘બેટી બચાઓ’ અભિયાનના સમર્થનમાં અને લઘુ નાટિકા ‘ જરા થોભો’ ના ..

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.